Darius Belgium bvba

Welkom bij www.darius-belgium.be!Web Applications

  • Rapportenbeheer

Dit is een intranet toepassing waarbij klanten, leveranciers en het bedrijf zelf op een gezamelijk systeem werken. Zo kunnen ze rapporten goedkeuren, beantwoorden, bekijken, enz... Aan alle rapporten kunnen ook attachments ingescand worden via webinterface zodat iedere partij steeds alle nodige documenten heeft. Op de achtergrond worden ook telkens mails verzonden naar de betrokken partijen wanneer de status veranderd.

  • Delivery Status

Deze site is een applicatie voor het beheren van een Consignment Stock. De klant krijgt een overzicht van de stock van het bedrijf en zijn leverancier zodat zij telkens weten hoeveel stock er nog voor handen is.

  • Project Management / Document Management / Quality Management

Een zeer grote intranet toepassing voor het volledige beheer van projecten, documenten en kwaliteit. Onderaannemers kunnen offertes uploaden, plannen downloaden, enz...

Windows Applications

  • Prikklok

Een tijdsregistratie waarbij gebruik gemaakt wordt van vingerherkenning. De werknemer plaats zijn vinger op de scanner en hij wordt in of uit gelogt op het systeem.

  • Reservatie

Een applicatie om artikels te verhuren en te reserveren. Het hoofdscherm maakt gebruik van een Ghant Chart waardoor men snel een overzicht krijgt van wat er nog vrij is. Deze applicatie kan gebruikt worden voor alle soort artikels die moet verhuurt worden.

  • ERP applicatie

Een applicatie voor het beheren van orders op jaarschema. Automatisch worden alle basisproducten op bestellijsten geplaatst. Dit rekening houdende met stockgegevens, leveringshistorieken, vorige bestellingen, enz...

Office Applications

  • MS Outlook Add-On : Dossierbeheer

Deze module werkt volledig in MS Outlook en maakt gebruik van Custom Forms om Taken en/of Dossiers aan te maken. Automatisch aanmaken van herinneringen voor deadline's, Historieken opvragen per contactpersoon, Verjaardagen aanmaken, enz... zijn slechts enkele van de functionaliteiten.

  • Personeelsbeheer

Volledige Access applicatie voor het beheren van personeelsgegevens. Persoonlijke gegevens, contracttype, barema, evaluatie, afwezigheden, werkkledij, enz...

Network & Computer Management

  • Volledig beheer van het computer park

Bij diverse klanten staan wij ook in voor het volledige beheer van hun computerpark. Bij het toevoegen/verwijderen van Clients zorgen wij ervoor dat er geen verlies is van drivers, licenties, data, enz... Ook geven wij neutraal advies bij de aankoop van nieuwe software bij derden zodat men geen onverwachte kosten krijgt. Op regelmatige tijdstippen gaan wij ook gaan controleren of de antivirus up-to-date is en of het back-up systeem nog steeds werkt.

Pocket Device Applications (PDA)

  • Kassa Module via WiFi

Deze module is een onderdeel van een volledig kassa systeem waarbij men bestellingen plaatst en afrekeningen moet kunnen maken. Alles gebeurt via een draadloos netwerk 802.11b en via touchscreen. De gebruiker moet niets intypen maar enkel aanklikken.